Nautische examens Nederland
Home » Home

´╗┐Nautische Examens Nederland (NEN) is op 17 september 2007, door de staatssecretaris van Economische Zaken, aangewezen als examinerende instelling voor het afnemen van de theoretische examens:

Basiscertificaat Marifonie

Marcom B ( Basiscertificaat Marifonie en module GMDSS)

– Module GMDSS

Marcom- A

Sinds 1 januari 2008 is door nieuwe regelgeving bepaalt dat de examenkandidaten voor Marcom-B / GMDSS, eveneens een praktische toets moeten uitvoeren voor het gebruik van diverse apparatuur, die bij Marcom-B / GMDSS aan de orde komen. Deze toets wordt ook wel operationele vaardigheden genoemd.

In nauwe samenwerking met Tienstra Organisatie Nautische opleiding, worden de examenkandidaten op deze toets voorbereid met een instructieles voor operationele vaardigheden.