Nautische examens Nederland
Home » Marcom-B

Marcom-B

HetBasisbedieningscertifaat marifonieen de moduleGMDSSis samen Marcom-B, ook wel het beperkte certificaat genoemd. U krijgt bij dit examen zowel het vragenpakket voor Marifoon en GMDSS. Het examen duurt 1,5 uur.De vragen bij het marifoongedeelte gaan o.a. over de procedures, nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, havenverkeer, meteo, verschillende kanalen, techniek, enz.

Bij GMDSS worden ook vragen gesteld over procedures, inzicht in de bediening en werking van de apparatuur. Een behoorlijk deel gaat over het Nautisch Engels.
Ook bij Marcom-B is een praktijk gedeelte, operationele vaardigheden, verplicht.
Bij het instructiegedeelte leert hoe u met een DSC Marifoon digitale berichten moet verzenden, hoe een EPIRB, SART, Navtex en portofoon werkt. Verder leert u hoe u gegevens in boekwerken moet opzoeken. Tevens wordt er ook met communicatie simulators gewerkt.
Na het theorie examen is er direct daarna nog een korte praktijktoets.
Het theorie-examen kost € 77,– De Operationele Vaardigheden € 125,–
U kunt zich opgeven via het examenformulier. De beste voorbereiding is het volgen van een cursus bijTienstra Nautische Opleidingen.