Nautische examens Nederland
Home » Operationele Vaardigheden

Operationele Vaardigheden

Sinds 1 augustus 2008 is een praktijkdeel, Operationele Vaardigheden, bijGMDSSenMarcom-Bverplicht. VoorMarcom-Awas het altijd al zo. U leert werken met DSC Marifoons, portofoons, Navtex, EPIRB en SART. Ook leert u het opzoeken van gegevens van procedures, kuststations en schepen in de daarvoor bestemde boekwerken. Een gedeelte van de oefening is met behulp van simulators, maar er wordt ook gewerkt met echte zenders/ontvangers.
Voor de module GMDSS en Marcom-B is er een instructie en toetsgedeelte. Omdat de instructie en de toets niet op een en dezelfde dag mogen plaatsvinden, is dit over 2 dagdelen verdeeld.
Operationele Vaardigheden voor Marcom-A duurt 2 dagen. We gaan vooral veel oefenen met MF/HF en Inmarsat apparatuur.

Het Nautisch opleidingscentrum in Grou